285765460 2402378746570439 3823477674701317765 n

Uczeń naszej Szkoły - Michał Jamróz zdał nam relację z przebiegu konkursu.

Michał relacjonuje:

Wziąłem udział w ogólnopolskim etapie konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”, do którego przygotowywałem się pod opieką Pana Artura Szczukockiego.
Podczas etapu wojewódzkiego został wyłoniony trzyosobowy zespół, w skład którego weszli także Wiktoria Kowalczyk z Łopuszna i Bartłomiej Żak z Ożarowa. Opiekę nad zespołem sprawowała Pani Aneta Węgrzyn z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. W ramach przygotowań do etapu centralnego uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej w Gdańsku, gdzie braliśmy udział w warsztatach filmowych, dziennikarskich, kreatywności i autoprezentacji.
Finał Olimpiady Solidarności odbył się w dniach 6-8 czerwca w Sieradzu. Składał się z dwóch części: przygotowania i publicznej obrony prezentacji multimedialnej oraz egzaminu ustnego. W jego trakcie zdobyliśmy tytuł finalistów”.

Więcej informacji: https://ewi24.net/wiadomosci/lodzkie/w-sieradzu-rozstrzygnieto-ogolnopolski-final-olimpiady-solidarnosci

Gratulujemy!

285906718 569933931159483 2698522267180368589 n

285058616 1104239646855512 3635638129873538707 n

286145360 351694707085056 6019599907354727333 n

286274173 522724929581773 3696011588332548860 n

278834195 1285893758601110 4730822265181008063 n

279134258 1096976447534500 4657278341470056496 n