nprcz belka men kolor rgb 1024x155

"Zaproponuj książki do biblioteki szkolnej" - razem wybieramy książki w ramach NPRC 2.0.

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

W marcu 2022 roku nasza placówka - II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie otrzymała finansowe wsparcie w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 m.in. na zakup książek - nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. Zwracamy się do WAS z prośbą o włączenie się do planowania zakupów, czyli zgłaszania propozycji tytułów książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki.

Prosimy o wypełnienie ankiety udostępnionej w dzienniku elektronicznym. 

Informację zwrotną można także odesłać w formie wiadomości za pomocą dziennika elektronicznego bezpośrednio do koordynatora projektu - Pani Magdaleny Rak o treści:

            W ramach NPRC proponuję zakup:

            Imię i nazwisko autora - 

            Autor - 

Przesłane propozycje zostaną przeanalizowane zgodnie z kryteriami zawartymi w NPRC oraz aktualnym stanem naszego księgozbioru i potrzeb czytelników. Lista książek zostanie przekazana do zaakceptowania Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu oraz skonsultowana z Radą Pedagogiczną i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach Filią we Włoszczowie. 

WAŻNE!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" wsparcie finansowe może być udzielone między innymi na zakup:

- lektur

- nowości wydawniczych 

- książek historycznych ( w tym publikacji poświęconych historii Polski XX wieku)

- książek ukazujących wartość rodziny i życia człowieka oraz uwzględniający potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zrzut ekranu 2022 06 1 o 14.14.19