Nauczyciele Matematyki i Geografii

z Zespołu Szkół  Nr 2

im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

ul. Koniecpolska 40, 29 – 100 Włoszczowa

mają zaszczyt zaprosić Nauczycieli i Uczniów

Szkół Podstawowych 

proponując udział w jednym z trzech konkursów:

  1. Mistrz Rachunków,
  2. „Matematyka od kuchni” – konkurs fotograficzno – gastronomiczny,
  3. Konkurs matematyczno – geograficzny „Matematyka w Geografii”. 

Zaplanowane konkursy mają na celu:

  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych i geograficznych,
  • doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów,
  • dostrzeżenie piękna królowej nauk Matematyki w gastronomii,
  • rozwijanie uzdolnień i pasji artystycznych,
  • wprowadzenie młodzieży w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów. 

 Konkursy rachunkowy oraz matematyczno – geograficzny odbędą się  17 maja 2022 roku:

  1. MISTRZ RACHUNKÓW w godzinach: 9.00 – 10.00 (zbiórka uczestników o 8.45).
  2. „MATEMATYKA W GEOGRAFII” w godzinach: 10.30 – 11.30 (zbiórka uczestników o 10.15).

Regulaminy ww. konkursów wraz z przykładowymi zadaniami zostały przesłane do szkół.

Uroczysta Gala podsumowania „X Potyczek Matematycznych odbędzie się w czerwcu (pod koniec maja stosowną informację zamieścimy na stronie internetowej Szkoły oraz prześlemy do Państwa).

Serdecznie zapraszamy!