Czarna swieca i kir

27 grudnia w wieku 72 lat zmarła Janina, Elżbieta Prokopowicz. 

IMG 0052 2

Śp. Janina Prokopowicz związana była z naszą Szkołą od roku 1976, kiedy to rozpoczęła pracę jako nauczyciel jezyka polskiego. W okresie od 1990 do 1997 roku pełniła funkcję wicedyrektora, a w latach 1997 – 2007 dyrektora - wówczas Zespołu Szkół Rolniczych, następnie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego. 

Piastując funkcje kierownicze, nigdy nie zrezygnowała z nauczania języka polskiego, gdyż bezpośredni kontakt z uczniami przysparzał jej wiele satysfakcji. Trzydzieści dwa pokolenia absolwentów szkoły, nauczyciele i współpracownicy z uznaniem wspominają ogromną wiedzę, życzliwość oraz humor Pani Dyrektor. 

Msza Święta żałobna odbędzie się w kościele p.w. bł. ks. J. Pawłowskiego 30 grudnia o 11.00

Rodzinie, Bliskim i Wszystkim, których odejście śp. Janiny Prokopowicz napełniło smutkiem i okryło żałobą wyrazy głębokiego współczucia składają: 

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie 

Zespołu Szkół nr 2 

im. Hetmana Stefana Czarnieckiego 

we Włoszczowie