01 1200x675px Page 08 PL

Kampania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod hasłem „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood.

Celem tej kampanii jest uświadomienie konsumentom, jak istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności odgrywa nauka, natomiast jej kluczowym przesłaniem jest zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych i pewnych wyborów żywieniowych.

W naszej szkole klasa III BIO uczestniczyła w spotkaniu z Panią wioletą Małecką - przedstawicielem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włoszczowie. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, że konsumenci w Unii Europejskiej należą do najlepiej chronionych i poinformowanych o zagrożeniach w łańcuchu żywnościowym obywateli na świecie. Unijny system bezpieczeństwa żywności wytycza odpowiednie zasady i wymagania dla przedsiębiorców, organów kontrolnych, jak również daje konsumentom prawo dostępu do wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa produkcji, przetwarzania, pakowania, etykietowania i sprzedaży żywności. Więcej informacji na temat kampanii EFSA #EUChooseSafeFood można znaleźć na stronie internetowej:

 https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

1636374209143

1636374209124.jpg