Sukces Matematyków naszej szkoły – I Liceum Ogólnokształcące

 02.06.2021 r.


 24 września 2021 roku w godzinach 9:00–14:00 online poprzez
platformę Click–Meeting z transmisją na YouTube.

Począwszy od 2004, organizowany jest co dwa lata Kongres Młodych Matematyków Polskich. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży uzdolnionej matematycznie oraz ich nauczycieli. Ze względu na pandemię 8KMMP, planowany na rok 2020, został ostatecznie przełożony na rok 2022.

Chcąc uniknąć pozbawienia pewnych roczników uczniów możliwości uczestniczenia w tych spotkaniach, w bieżącym roku organizowany jest Minikongres Młodych Matematyków Polskich w wersji online.

Szczegółowe informacje i możliwość rejestracji - od 10.06.2021 r. na stronie:
https://8kmmp.math.uni.lodz.pl/.

,,Pragniemy, by wzięli w nim udział najzdolniejsi, zainteresowani matematyką uczniowie liceów i techników z całej Polski. Podczas Kongresu będą oni mieli okazję zetknąć się z wybitnymi matematykami, usłyszeć specjalnie dla nich przygotowane znakomite wykłady, a niektórzy z nich będą meli okazję do wygłoszenia własnego referatu.

Przewidujemy, że w kongresie weźmie udział około 300 uczniów reprezentujących wszystkie województwa. Większość z nich zostanie wytypowana przez wojewódzkie Kuratoria Oświaty."

 

 

Źródło: KO w Kielcach
Redakcja: Lidia Jurek