Matura 2021 z języka angielskiego w "Czarnieckim" we Włoszczowie (ZDJĘCIA)

06.05.2021 r. 

6 maja 2021 r. (czwartek) absolwenci ZS Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
we Włoszczowie przystąpili do pisania egzaminu maturalnego
z języka nowożytnego - angielskiego na poziomie podstawowym.

20191006 131747 W składzie Pocztu Sztandarowego ZS Nr 2 we Włoszczowie m.in. tegoroczni maturzyści -
Jerzy Wolniewicz, Mateusz Sobczyk i Piotr Szczeciński.

W trzecim dniu obowiązkowych pisemnych egzaminów dojrzałości w 2021 r. 158 osób zapisanych na listach 5 Szkolnych Komisji Egzaminacyjnych w ZS Nr 2 rozpoczęło sprawdzanie  wiedzy i umiejętności z języka obcego - angielskiego. Jest on od lat zdecydowanie najczęściej wybieranym przez zdających w naszej szkole językiem obcym.

Punktualnie o godzinie 9.00 maturzyści z 3 klas II LO i 2 klas Technikum Nr 1, razem 154 osoby, oraz  4 absolwentów z ub. roku i skierowanych przez OKE w Łodzi otworzyło arkusze z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Obowiązywały warunki reżimu sanitarnego. Na korytarzach szkoły, przed salami nr 1, 2, 3, 4, oraz halą PCK-R dyżury pełnili nauczyciele. To wszystko sprzyjało, by matura odbyła się zgodnie z ustalonymi procedurami, bardzo spokojnie i bezpiecznie dla młodzieży. Dwie zegarowe godziny szybko zleciały. Młodzież opuszczała sale nr 012, 105, 215, SG i halę w pozytywnych nastrojach, choć niektórzy rano, chyba przekornie, może, by nie zapeszyć (?), mówili nam - nie wiem dlaczego, ale tak, lekki stresik jest, chociaż jestem dobrze przygotowana.

Termin główny matury części pisemnej z języka angielskiego w naszej szkole:
poziom podstawowy: 6 maja 2021 r., godz. 9:00;
poziom rozszerzony : 7 maja 2021 r., godz. 9:00.

Jak wygląda egzamin maturalny z języka angielskiego?

Język obcy nowożytny  -  angielski należy do przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym, gdzie absolwenci zdają go na poziomie podstawowym. Mogą go również zdawać na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym jeśli zostanie wybrany jako przedmiot dodatkowy.

Egzamin w części pisemnej na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Na rozszerzony (zdawany 7 maja 2021 r.) przewiduje się 150 min. Z kolei  poziom dwujęzyczny to 180 minut, czyli 3 godziny.

Część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym składała się z zadań na rozumienie ze słuchu (liczba zadań: 3–4, czas: około 20 minut), zadań na rozumienie tekstów pisanych: (liczba zadań 3–4), zadań na znajomość środków językowych (liczba zadań: 2–3) oraz z jednej wypowiedzi pisemnej (liczba słów do napisania: 80–130).

Instrukcje do wszystkich zadań są podane w języku polskim. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, tzw. słuchanki odtwarzane są dwa razy.

Co warto wiedzieć o tegorocznym arkuszu egzaminacyjnym?...

Są zmiany na egzaminie maturalnym z języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego w roku 2021:

* Przeprowadzony jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych - ograniczenia  wymagań podstawy programowej oraz zakresu środków gramatycznych raz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej

* Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

* Za rozwiązanie zadań zamkniętych będzie można uzyskać 40 punktów, za otwarte punktów 10, razem maksymalnie 50 punktów.

* W 2021 r. absolwenci szkół ponadpodstawowych maturę z języka angielskiego zdają wyłącznie w części pisemnej. Część ustna jest nieobowiązkowa, z zastrzeżeniem osób, którym wynik z części ustnej jest potrzebny podczas rekrutacji do szkoły wyższej, na zagraniczne uczelnie lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

 Matura 2021 z języka angielskiego w "Czarnieckim" we Włoszczowie (ZDJĘCIA)

Matura 2021 z języka angielskiego w "Czarnieckim" we Włoszczowie (ZDJĘCIA)

Matura 2021 z języka angielskiego w "Czarnieckim" we Włoszczowie (ZDJĘCIA)

Matura 2021 z języka angielskiego w "Czarnieckim" we Włoszczowie (ZDJĘCIA)

Matura 2021 z języka angielskiego w "Czarnieckim" we Włoszczowie (ZDJĘCIA)
Matura 2021 z języka angielskiego w "Czarnieckim" we Włoszczowie (ZDJĘCIA) Matura 2021 z języka angielskiego w "Czarnieckim" we Włoszczowie (ZDJĘCIA)

IMG 0087

Matura 2021 z języka angielskiego w "Czarnieckim" we Włoszczowie (ZDJĘCIA)

IMG 0073

Matura 2021 z języka angielskiego w "Czarnieckim" we Włoszczowie (ZDJĘCIA)
IMG 0067

IMG 0068 

IMG 0071

IMG 0077

IMG 0079

 

  

Źródło:  info ZS Nr 2, CKE, www.terazmatura.pl, tekst i foto Lidia Jurek
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental