Matura z matematyki w "Czarnieckim"

05.05.2021 r. 

5 maja 2021 r. (środa) absolwenci ZS Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
we Włoszczowie przystąpili do pisania egzaminu maturalnego z matematyki
na poziomie podstawowym.

szkola_front.jpg

W drugim dniu pisemnych egzaminów dojrzałości w 2021 r. 166 osób zapisanych na listach 5 Szkolnych Komisji Egzaminacyjnych w ZS Nr 2 we Włoszczowie rozpoczęło sprawdzanie  wiedzy i umiejętności z matematyki.

Punktualnie o godzinie 9.00 maturzyści z 3 klas II LO (101 osób) i 2 klas Technikum Nr 1 (54 osoby), czyli 155 osób  oraz  11 osób,  absolwentów z ub. roku i skierowanych przez OKE w Łodzi otworzyło arkusze z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Matura w dobie pandemii rządzi się swoimi prawami…

Tak samo, jak wczoraj zdający mieli 170 minut na uporanie się z zestawem zadań w przygotowanym na ten rok arkuszu egzaminacyjnym sprawdzającym poziom opanowania wiadomości i umiejętności z matematyki na poziomie podstawowym, w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki 16 grudnia 2020 r.

Materiał na tegorocznej maturze był więc nieco okrojony w stosunku do poziomu sprzed pandemii. To dlatego, że ministerstwo wzięło pod uwagę możliwe trudności w przygotowaniu się do egzaminu spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2. Na maturze miało nie być niektórych zagadnień dotyczących funkcji i graniastosłupów, a także brył obrotowych.

Mniej było też punktów do zdobycia. Ze wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów, a nie, jak w latach ubiegłych, 50. Zamknięte zadania to w sumie 28 punktów do zdobycia, a 17 punktów to zadania otwarte. Otwartych zadań ma być mniej, czyli 7, nie 9, jak w poprzednio.

Na ławce każdego piszącego egzamin znajdowała się obowiązkowa 20 stronicowa broszura ,,Wybrane wzory matematyczne”  dopuszczona jako niezbędny materiał pomocniczy zgodnie z komunikatem i wykazem CKE ws. przyborów i materiałów pomocniczych na rok 2021. O czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu przypominały maturzystom stosowne ogłoszenia na ściennych lub przenośnych tablicach dydaktycznych.

Egzamin maturalny przebiegł stacjonarnie, zgodnie z procedurami, w spokojnej i bezpiecznej atmosferze. Wszystko poszło, tak jak zostało zaplanowane. Zdawano w pięciu salach egzaminacyjnych, tj. na hali PCK-R oraz w przestronnych, porządnie wywietrzonych  salach lekcyjnych: SG, nr 012, nr 105, nr 215. Obowiązywały zasady sanitarnych obostrzeń w związku z trwającą nadal  pandemią SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19. O porządek i ciszę na korytarzach czy przed halą zadbali dyżurujący nauczyciele. Dla uczniów przygotowano 2 depozyty. Swój dyżur w punkcie medycznym pełniła dyplomowana pielęgniarka Pani Aniela Koza. Dodatkowym wsparciem na tzw. nieprzewidziane sytuacje szkolne była  obecność w czasie trwania matury ustalonej imiennie grupy nauczycieli - rezerwowych.

Przypominamy, że...

* Aby  otrzymać świadectwo maturalne w 2021 r. należy:‎ przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz uzyskać co najmniej 70 punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

* W 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym ani przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

IMG 0027

IMG 0017

IMG 0019

IMG 0020

IMG 0021

IMG 0025

IMG 0051

IMG 0052

IMG 0054

IMG 0055

IMG 0057

IMG 0061

 

Źródło: info ZS nr 2, CKE, tekst i foto Lidia Jurek
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental