IMG 0010

04.05.2021 r.

4 maja 2021 r. (wtorek) 155 tegorocznych absolwentów ZS Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie przystąpiło do pisania egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

1JPG

W pierwszym dniu pisemnych egzaminów dojrzałości w 2021 roku absolwenci naszej szkoły rozpoczęli sprawdzanie  wiedzy i umiejętności z języka polskiego.

Punktualnie o godzinie 9.00 maturzyści z 3 klas II LO (101 osób) i 2 klas Technikum Nr 1 (54 osoby) oraz  zapisani na egzamin absolwenci z poprzednich lat i skierowani przez OKE w Łodzi otworzyli arkusze z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Powodzenia na wszystkich egzaminach!

Piszący mieli 170 minut na uporanie się z zestawem zadań w przygotowanym na ten rok arkuszu egzaminacyjnym sprawdzającym poziom opanowania wiadomości i umiejętności z języka polskiego na poziomie podstawowym w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki 16 grudnia 2020 r.; są merytorycznym uwzględnieniem okoliczności i warunków, w jakich maturzystom przyszło się uczyć w związku z pandemią. 

Wszelkie procedury egzaminacyjne zostały dotrzymane. Było bardzo spokojnie, wszystko zgodnie z planem. M. in. zdającym egzamin szkoła zapewniła dostęp do słowników języka polskiego, tj. ortograficznego i poprawnej polszczyzny, dopuszczonych jako obowiązkowy materiał pomocniczy zgodnie z komunikatem i wykazem CKE ws. przyborów i materiałów pomocniczych na rok 2021.

Egzamin maturalny odbył się stacjonarnie, w pięciu salach egzaminacyjnych i w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego związanego z pandemią, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak zwykle zorganizowany został depozyt dla uczniów, dyżury korytarzowe nauczycieli, dyżur pielęgniarki szkolnej  w punkcie medycznym, a także zabezpieczono obecność w szkole na czas trwania matury ustalonej imiennie grupy nauczycieli - rezerwowych. 

Życzenia dla maturzystów od władz samorządowych Powiatu Włoszczowskiego...
http://www.powiat-wloszczowa.pl/index.php?c=article&id=3273

Przypominamy, że...

* Aby  otrzymać świadectwo maturalne w 2021 r. należy:‎ przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz uzyskać co najmniej 70 punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

* W 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym ani przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

*  Na egzaminie maturalnym z języka polskiego 2021 obowiązkowa jest tylko część pisemna. Część ustna jest nieobowiązkowa, ale możliwa do przeprowadzenia dla tych absolwentów, którzy potrzebują jej wyników w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrane kierunki studiów na niektórych uczelniach. Za rozwiązanie zadań można otrzymać maksymalnie 70 punktów. Za część pierwszą, tj. czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, można otrzymać 20 punktów. To prawdopodobnie od 12 do 15 zadań. Część druga, obejmująca wypracowanie, to 50 punktów do zdobycia. Są trzy tematy wypracowania - dwie rozprawki oraz jedna interpretacja tekstu poetyckiego. Jeśli chodzi o rozprawki, to w jednej jest wskazane opieranie się na tekście z kanonu obowiązkowych tekstów, drugi spoza tego kanonu.

Harmonogram terminu maturalnego w sesji głównej

PS. A jakie to dzieła literackie pojawiły się w arkuszu?

,,Lalka" Bolsława Prusa, ufff..., ,,Ziemia Obiecana" Władysława Reymonta i ,,Zemsta" Aleksandra Fredry. 

IMG 0007

IMG 0009

IMG 0010

IMG 0012

IMG 0014

image007

 

Źródło: info ZS nr 2, CKE, tekst i foto Lidia Jurek
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental