plakat potyczki 9

 

CZARNIECKI ZS2

 

 

Nauczyciele Matematyki

z Zespołu Szkół  Nr 2

im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

ul. Koniecpolska 40, 29– 100 Włoszczowa

mają zaszczyt zaprosić Nauczycieli i Uczniów

Szkół Podstawowych

na IX POTYCZKI MATEMATYCZNE, 

proponując udział w jednym z trzech konkursów:

Mistrz Rachunków .

Regulamin konkursu

wordico 

Zestaw zadań

wordico

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 wordico

Konkurs fotograficzny pod hasłem „Matematyka jest piękna”.

Regulamin konkursu

pdfico

 Formularz zgłoszeniowy

pdfico

 Konkurs matematyczno - plastyczny pt. „Kobiety w matematyce” .

Regulamin konkursu

wordico 

 

Zaplanowane konkursy mają na celu:

  • popularyzowanie wiedzy matematycznej,
  • doskonalenie umiejętności rachunkowych,
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych  uczniów, 
  • doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów,
  • rozwijanie uzdolnień i pasji artystycznych,
  • wprowadzenie młodzieży w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów.

 

 

Charakter i przebieg podsumowania  „IX Potyczek Matematycznych” uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju /w miesiącu maju stosowną informację zamieścimy na stronie internetowej szkoły oraz prześlemy do każdej ze szkół.

 Zapraszamy serdecznie!