3

 Rozdano nagrody XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości - Portal edukacyjny  Perspektywy
Hasło XVI edycji OP:
,,Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”

08.01.2021 r.

09.01.2021 r. w dzienniku szkolnym Librus odczytaliśmy  informację przesłaną przez panią Teresę Pniewską, nauczyciela przedmiotowych zawodowych w Technikum Nr 1, koordynatora OOP w ,,Czarnieckim". 

- Dzień dobry. Pragnę poinformować, iż uczeń Paweł Stawowczyk zakwalifikował się do etapu okręgowego  XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Pozdrawiam.

Program Olimpiady oraz regulamin znajdują się
na stronie: 
www.olimpiada.edu.pl

09Warto przypomnieć, że...

Paweł Stawowczyk jest tegorocznym maturzystą, uczniem klasy IV Technikum ETechnikum Geodezyjnego. Jako reprezentant ,,Czarnieckiego" wielokrotnie osiągał - indywidualnie i zespołowo -  najwyższe rezultaty, tytuły finalisty w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich na szczeblu wojewódzkim, okręgowym czy ogólnopolskim z zakresu  przedmiotów ekonomicznych, np. w ogólnopolskim konkursie ,,Poznaj swoje prawa w pracy", wojewódzkim Konkursie wiedzy ,,Dzień Statystyki Polskiej"  czy Olimpiadzie ZUS ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach".

Etap szkolny tegorocznej XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości odbył się w naszej szkole 03.12.2020 r.  w godzinach 9:00 - 10:00 - w formie online.

Olimpiada Przedsiębiorczości - to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. W programie organizatorzy stawiają na atrakcyjne dla młodzieży, współczesne tematy przewodnie i rozwój umiejętności praktycznych.

 

 

Źródło: info pani Teresa Pniewska. Lidia Jurek, pani  Grażyna Gawron
Redakcja: Lidia Jurek