Wystartowała VII edycja projektu „Postaw na Słońce” - ŁaskOnline.pl -  Codzienna Gazeta Internetowa

 

 

 

Postaw na słońce - konkurs - Urząd Miejski w Nowogrodzie

19.11.2020 r.

Fundacja Bank Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów do udziału w VII edycji projektu „Postaw na Słońce”. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Klimatu.

Celem projektu „Postaw na Słońce” jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a zwłaszcza ogniw fotowoltaicznych. Szczególnie istotne jest przedstawienie praktycznego zastosowania paneli w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków szkolnych i urzędowych, a także upowszechnienie tej wiedzy w społeczności lokalnej.

Uczniowie mogą wziąć udział w dwóch konkursach: badawczym i filmowym.
Konkurs badawczy -  uczniowie zdobywają wiedzę nt. OZE oraz samodzielnie przygotowują projekty instalacji.
Konkurs filmowy - stwarza możliwość poznania zasad działania instalacji OZE oraz nagrania filmu promującego ich wykorzystanie.

Niebieskie strzałki PNG na przezroczystym tle za darmo 

Termin zgłoszeń upływa 6 grudnia 2020 r. Do każdego z konkursów obowiązuje oddzielna rejestracja.
Konkurs badawczy: postawnaslonce.pl
Konkurs filmowyfilmeko.pl

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w związku z sytuacją epidemiczną w kraju tegoroczna edycja projektu została opracowana tak, aby wszystkie zadania mogły zostać wykonane zdalnie.

 

 

Źródło: Fundacja Bank Ochrony Środowiska,  Powiat Włoszczowski
Redakcja:
Lidia Jurek i Joanna Ziental