IMG 20200221 110137 HDRSebastian Włudzik i Hubert Kubis to kolejni uczniowie z ,,Czarnieckiego" którzy dołączyli do  grona finalistów, laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, konkursów wiedzy, umiejętności. Brawa dla Chłopaków!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zobaczyć Matematykę - Home | Facebook

 

 

 

 

 

 

    

16.04.2020 r. Kubis Hubert, uczeń kl. IV TI w mejlu do dyrekcji szkoły napisał...

- Szanowny Panie Dyrektorze,
Na wstępie chciałbym Panu serdecznie podziękować za inicjatywę dostarczenia dość dużej przesyłki z pracami na konkurs. Mam przyjemność poinformować, że ja oraz mój klasowy kolega Sebastian, zostaliśmy finalistami ogólnopolskiego konkursu ,,Zobaczyć Matematykę". Rozstrzygnięcie finału oraz wyłonienie laureatów nastąpi do dnia 3 maja 2020 roku. Poniżej zamieszczę link prowadzący do listy finalistów.


Z wyrazami szacunku,
Hubert Kubis, uczeń klasy 4 Technikum Informatycznego

A w mejlu do Zespołu strony internetowej szkoły Hubert zaznaczył. - 
Sugeruję, aby na stronę wstawić również link prowadzący do konkursowej strony, którą wykonał Sebastian. Myślę, że jest co podziwiać!

 

 

 

XI edycja konkursu Zobaczyć Matematykę

! http://www.zobaczycmatematyke.pl/aktualnosci/info/article/finalisci-xii-edycji-konkursu/


Obaj uczniowie są tegorocznymi maturzystami. Chodzą do klasy IV Technikum Informatycznego; wychowawcą klasy jest pani Marta Ślęzak. 

 

Za stroną Konkursu ,,Zobaczyć matematykę" Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie cytujemy wyniki... 

Finaliści XII edycji konkursu:

Po przeanalizowaniu prac przysłanych w XII edycji konkursu Jury postanowiło zakwalifikować do finału 8 z nich w wersji klasycznej oraz 9 z nich w wersji artystycznej. Poniżej znajduje się ich zestawienie w kolejności alfabetycznej według nazwisk Autorów. Lista laureatów zostanie ogłoszona do dnia 3 maja 2020 r.

Finaliści XII edycji konkursu – wersja klasyczna; 8 finalistów, wśród nich:
(...)

3Sebastian Włudzik

Zrozumieć Matematykę
Zespół Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie 
(...) 

Finaliści XII edycji konkursu – wersja artystyczna; 9 finalistów, wśród nich: 
(...)

3Hubert Kubis
Anamorfoza w matematyce
Zespół Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie 
(...)

Sebastianie, Hubercie - serdecznie gratulujemy Wam udanej rywalizacji i osiągnięcia! Trzymamy kciuki.

 

Nowością konkursową w 12. jego edycji była wersja artystyczna. Organizatorzy tak o tym napisali.

,,Miło nam poinformować, że po raz pierwszy uruchomiliśmy również wersję artystyczną konkursu ,,Zobaczyć Matematykę", która ma na celu propagowanie matematyki za pomocą pracy plastycznej w dowolnej trwałej technice plastycznej, np. obraz, grafika, rysunek, pastel itp. [...]".

Pani Joanna Ziental nauczyciel fizyki i matematyki,  opiekun merytoryczny Huberta Kubisa  zachęca innych uczniów szkoły do zapoznania się z  Regulaminem  Konkursu „Zobaczyć Matematykę – wersja artystyczna” -

Cel i organizator Konkursu

1. Celem Konkursu jest propagowanie matematyki za pomocą pracy plastycznej w dowolnej trwałej technice plastycznej, np. obraz, grafika, rysunek, pastel, fotografia, itp. Pracę należy wykonać na trwałym podłożu płaskim, np. płótno, papier, itp., gdzie dłuższy bok nie przekracza 60 cm. W przypadku prac o nietypowym charakterze (spełniających warunki regulaminowe) decyduje werdykt Jury. 
2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
4. Uczestnik Konkursu powinien wykonać samodzielnie pracę artystyczną nawiązującą do zagadnień związanych z matematyką w dowolnej technice malarskiej czy rysunkowej na dowolnym materiale, np. papier płótno, drewno płyta pilśniowa etc.
5. Jedynym istotnym warunkiem jest inspiracja matematyką. Przygotowana praca powinna w artystycznej formie przekazywać zawarte w niej treści i niekonwencjonalny sposób propagować matematykę.
6. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Konkursu i potwierdza ją w szkole, do której uczęszcza.
7. Pracę należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia uczestnika w zaklejonej kopercie na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum Rekrutacji
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Praca konkursowa Sebastiana - strona internetowa dostępna...

https://zrozumiec-matematyke.github.io/

 

Praca konkursowa Huberta...

IMG 20200221 110021

 IMG 20200221 094709 resized 20200417 124348369

 IMG 20200221 094601 resized 20200417 124348954

IMG 20200221 094553 resized 20200417 124349523

 

Źródło: pan Marek Ledwoch, pani Marta Ślęzak, pani Joanna Ziental, Hubert Kubis,foto Joanna Ziental, Hubert Kubis 
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental