IMG 9676

TECHNIK HANDLOWIEC

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Handlowcy pełnią bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. Dbają o sprawną realizację zamówień, a niekiedy pełnią też funkcję marketingowca. To od ich sprawności działania często zależy sukces finansowy firmy. Absolwenci tego kierunku są chętnie zatrudniani na rynku pracy.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, 
 • przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży;
 • planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
 • organizowanie i prowadzenie działań handlowych,
 • aktywna komunikacja z klientem biznesowym.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Jeden wybrany przedmiot: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia,  WOS

TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

technik handlowiec

kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

kwalifikacja HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • w działach handlowych podmiotów gospodarczych,
 • w firmach handlowych,
 • w agencjach reklamowych,
 • własna działalność gospodarcza.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

 • nowoczesny handel
 • handel międzynarodowy
 • marketing
 • logistyka