KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU:

Jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki jest niewątpliwie turystyka. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników branży turystycznej, Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie proponuje funkcjonujący od lat kierunek turystyczno-językowy. Skierowany jest on przede wszystkim do osób zafascynowanych szeroko rozumianą turystyką, odkrywaniem świata, chęcią poszerzania wiedzy geograficznej i posiadających zdolności przyswajania języków obcych. Kandydat powinien się cechować umiejętnościami organizatorskimi, otwartością, komunikatywnością. Główny nacisk położony jest na kształcenie języków obcych, m.in.: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych i animacji wolnego czasu. Zyskują bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach społecznych i rządowych zajmujących się organizacją oraz upowszechnianiem turystyki i rekreacji.

 

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

   1. Posługiwania się wybranymi językami obcymi;

   2. Organizowania imprez turystycznych;

   3. Promowania w turystyce;

   4. Prowadzenia biura turystycznego, punktu informacji turystycznej;

   5. Nawiązywania kontaktów z instytucjami i organizacjami turystycznymi;

   6. Prowadzenia własnego biznesu;

   7. Współpracy w grupie.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Język angielski;

Geografia lub wiedza o społeczeństwie.

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

Usługi turystyczne;
Fotografia w turystyce.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Absolwent naszej szkoły może wybrać dalsze kształcenie na kierunkach związanych z turystyką, rekreacją, krajoznawstwem, kulturoznawstwem, stosunkami międzynarodowymi i filologią obcą, jak również europeistyką.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Biura turystyczne, hotele, motele, gospodarstwa agroturystyczne, informacja turystyczna, lektor języka obcego, tłumacz języka obcego, instytuty i organizacje odpowiedzialne za promocję, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne, branża około turystyczna, np., restauracje w miejscach turystycznych, rezydent, pilot wycieczek zagranicznych, pracownik ambasad i konsulatów, agencje turystyczne, animator wolnego czasu, np. w sanatoriach, domach kultury.

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:


- Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie ściśle współpracuje ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, w którym organizowane są zajęcia uczniów w ramach  wolontariatu;

- Organizujemy wyjazdy językowo-turystyczne „EUROWEEK” oraz „YOUTH MASTER – Akademia Młodych Osobowości” do Kotliny Kłodzkiej, podczas których uczniowie uczestniczą w warsztatach z języka angielskiego oraz poznają atrakcje turystyczne regionu;

- Wycieczki krajoznawcze po Polsce i zagranicy (Czechy, Włochy, Hiszpania);

- Spotkania z native speakerami;

- Konkursy językowe i turystyczne;

- Absolwenci kierunku kontynuują naukę na studiach - kierunki turystyczne i językowe oraz podejmują pracę w zawodzie.