TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

symbol cyfrowy zawodu: 513102

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Technik usług kelnerskich to jeden z najważniejszych zawodów gastronomicznych, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i jest poszukiwany na rynku pracy, co jest spowodowane rosnącym zainteresowaniem konsumentów usługami gastronomicznymi, także organizowaniem w lokalach coraz większej liczby przyjęć rodzinnych, biznesowych oraz korzystaniem z cateringu.

Zawód technik usług kelnerskich jest odpowiedni dla osób otwartych, pozytywnie nastawionych do ludzi, którzy z łatwością komunikują się z otoczeniem.

Technik usług kelnerskich może dodatkowo zdobyć zawód baristy, barmana lub sommeliera, uzupełniając wiedzę i kształcąc umiejętności na kursach. Praca w zawodzie technik usług kelnerskich daje możliwość szybkiego awansu w hierarchii zawodowej. Technik usług kelnerskich pracuje w ciągłym kontakcie z ludźmi, poznaje zwyczaje i kulturę różnych narodów, pogłębia umiejętności językowe. Fachowa obsługa ma ogromny wpływ na renomę zakładu gastronomicznego, dlatego też właściciele restauracji wciąż poszukują profesjonalnych techników usług kelnerskich.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

  • promocji oraz sprzedaży usług,
  • obsługi konsumenta,
  • planowania i sporządzania karty menu,
  • rezerwacji usług gastronomicznych,
  • udzielania informacji gastronomicznej,
  • rozliczania kosztów zamówienia,
  • przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych,
  • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
  • pozna zasady miksologii,
  • stosowania technik nakrywania stołu,
  • współpracy w zespole,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Jeden wybrany przedmiot: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia, WOS. 

TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych

Odbędziesz 8 tygodniową praktykę zawodową w zakładach gastronomicznych na lokalnym rynku lub poza nim.  To Twój wybór!!!

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • Kelner,
 • Szef obsługi kelnerskiej,
 • Barman,
 • Organizator usług cateringowych,
 • Koordynator ślubny,
 • Menager zakładu gastronomicznego,
 • Organizator imprez okolicznościowych.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Nowy kierunek!